Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sjednocená bojová pravidla skupiny Nildor

 

 

 

 

 

( SBP – ASF upravená GM Nildor)

 

 

1. Základní pravidla

 

- Slovo velitele je svaté. Nedá se nijak zpochybnit.

- Hráč je povinen hrát RP ( Role playing – hrát svou roli ).

- Bez kostýmu / brnění nebude nikdo vpuštěn do hry.

- Kdo nebude respektovat pravidla, nebo fair play, může být vyloučen.

- Neznalost pravidel neomlouvá.

- Za každou jednotku je zodpovědný její velitel, i když se nejdená o něj.

 

2. Předbitevní část

 

- Cíl bitvy

 

Vítězem celé bitvy se stává ta družina, která dokáže ukořistit vlajku nepřítele a po dobu třiceti minut ji udržet ve své pevnosti. Poté už jen stačí pobít nepřátele a tato družina vyhrává.

 

- Obecné informace

 

Na začátku bitvy se každá družina (čtyři na čtyři popř. více) Vydá někam do hloubi hracího pole a zde vybuduje pevnost. To znamená, že najde vhodné místo v lese a tam zabodne viditelně svou vlajku. Může svou pevnost jakkoliv obrnit, ale do pevnosti musí vést vchod. ( hráči jsou povinni udělat nějaké obrnění, aby bylo jasné, kde pevnost začíná a kde končí. Doporučuje se kruh v průměru 2 m.) Alespoň jeden (vchod). Poté ještě do pevnosti umístí krabičku se životy, pro reinkarnaci. ( To jsou kameny barevně vyvedené a také barevně odlišené od nepřátel.)

Na postavení pevnosti je možno využít maximálně dvacet minut. Pak začíná sešlost a hráči svou pevnost mohou dle libosti doladit, už ale při bitvě.

Sešlost. Znamená započetí bitvy. Každá z družin se vydá na předem určené prostranství s tzv. druhou a zahajovací vlajkou. Ne tou co mají umístěnou v pevnosti. Družiny se zastaví na sto metrů od sebe a vyšlou vybraného člena své družiny doprostřed pláně, Zde se tedy setkají dva diplomaté. Podají si ruce a vymění si vlajky. Poté je na místě zabodnou a vrací se s válečným pokřikem do svých řad. Hráči obou družin se odeberou zpět k pevnosti a zde si z krabice vezmou životy. Dle daného počtu. Bitva může začít.

 

 

 

3. Bitevní část


 

 

- Průběh boje

 

Boj tedy začal. O co jde? Co dělat? Tak za prvé se vybavím příslušným počtem životů. Poté pokud velitel, rozděluje role, či určuje herní taktiku, pilně naslouchám. Poté pokud tedy velitel zavelí k bitvě, hraji. Příklad: ,, Hráč Ilian se vydává lesem, prosekávajíc se houštím a kde se vzal tu se vzal, stojí před ním hráč Morb, z nepřátelské družiny. Ilian tedy tasí meč a koncetruje svou mysl na boj. Není to Mág, ani bojový Mág, takže se bude spoléhat na svůj jeden a půl ruční meč. Oba šermuji do posledního dechu, kdež tu Morb udeří Ilianovi osudnou ránu na žebra... Ilian je nucen, odevzdat Morbovi jeden svůj kámen / život max. do pěti vteřin a může se bojovat dál. Dokud jeden z chrabrých bojovníků nepadne mrtev s nula životy. Morb vítězí a s kapsou tří Ilianových životů se dál šťastně prodírá lesem, hledajíc nepřátelskou pevnost. “ Samozřejmě možnost je i útěk! Kameny / životy mám někde po ruce, aby když dojde k boji tak abych se nemusel nijak pozastavovat.

 

 

- Boj

Samotný boj. Jeden proti jednomu, jeden proti pěti… to je nepodstatné. Vždy platí stejná pravidla. Dle povolání, ovládám některou zbraň. Př. Jeden a půl ruční meč. S tím bojuji jak chci, kromě, zásahu, či jen náznaků úderů na hlavu, a mezinoží. ( Au.. )

Platný úder musí být úder nad lokty nebo nad kolena. Pokud náhodou zasáhneme třeba lýtko, nebo zápěstí, musíme udeřit do této zóny dvakrát, aby to bylo započítáno jako platný pokus. ( Př: Zasáhnu Morba do lýtka. Nic se neděje hraje se dál, po pár minutách zasáhnu Morba ještě do zápěstí. Pak je nucen mi už odevzdat jeden svůj život. ) Platný úder musí být veden s tzv. nápřahem. Tím je myšleno, že nepříteli jistě neubere život, když ho zezadu jen “popíchnu“ mečem. Úder, který vidíme, že už protivník nevykryje a bude mu osudný, zbrzdíme. Nelze chytat meč či jinou zbraň protivníka. Pouze, pokud se jedná o sekeru, kladivo apod. Zbraně s velkým toporem.

 

 

 

- Smysl bitvy

 

 

Každá družina se bude snažit vypátrat nepřátelskou pevnost s vlajkou uvnitř. Pokud ji najde, ( předem určený hráč, myšleno ten co nesl vlajku na sešlost, má jako jediný právo vytahovat a zabodávat vajku do země!!! Ostatní můžou hledat, ale nesmějí jí vytáhnout. Po vytažení už jí může nést kdokoliv, ale zabodnout v domací pevnosti smí znovu jen předurčený. ) Po ukořistění vlajky, a po zabodnutí do domácí pevnosti, nepřátele nemůžou více už používat svou pevnost a to i krabici s životy. Nemohou se už vice reinkarnovat! Mají však stále šanci na úspěch. Pokud se jim podaří zmocnit zpět svou vlajku a znovu ji navrátit do své pevnosti, znovu se mohou reinkarnovat. Pokud v domací pevnosti není vlajka, družina nemůže ukrást nepřátelskou vlajku! Pouze se snažit získat zpět svou. Pokud se družině nepodaři úspěšně získat zpět svou vlajku a dokončit tak obléhaní do cca 30 min. nemsmí se už snažit o získání žádné vlajky. Tím pádem se nemůže už více reinkarnovat a bitva je u konce, je – li nepřátelská družina následně pobita.

 

 

- Počítá se s tím, že všichni budou hrát Fair Play, pro maximální požitek ze hry. Za veškeré skutky, prohřešky apod. zodpovídá velitel dané družiny.

 

 

 

 

 

 

4. Tabulka povolených zbraní


 

Zbraň

Rozměr (cm)

Útočná část

Poznámka

Zbraně pro boj zblízka

Lehké (LZ)

Dýka

30

čepel

 

Tesák

60

čepel

Jílec min. 12 cm

Střední (SZ)

Meč

100

čepel

Jílec min. 15 cm

Meč Bastard

125

čepel

Jílec min. 20 cm

Sekera / Kladivo,

80

hlavice

 

Řemdich

70

závaží

Provaz se závažím max. 30 cm

Partyzána

200

hrot

Pouze bodná

Těžké (TZ)

Meč dvojruční

140

čepel

Jílec min. 25 cm

Sekera / Kladivo dvojruční

120

hlavice

 

Řemdich dvojruční

110

závaží

Prpvaz se závažím max. 30 cm

Zbraně vrhací

Dýky

30

celé

 

Hvězdice

15

celé

 

Zbraně střelné

Střední (SZ)

Luk

-

šíp špice

Max. nátah 15 kg.

Těžké

Kuš

-

šíp špice

Max. nátah 15 kg.

 

 

 

  

Tak tady je tabulka zbraní schválených.


- Železná zbroj má rezistenci proti šípům.

- Štíty: Malý, střední a velký, 30, 60 a 80 cm.

- Zbraně jsou převážnou částí tvořeny dřevem! A po dohodě na pravidlech bitvy i zabezpečeny.

 

 

 

 

5. Rasy

 

 

Možno bude vybrat z pěti ras. Níže uvedených.

 

 

Člověk

 

Přizpůsobivý bez jakéhokoliv zaměření. Dobrá rasa pro nerozhodné.

 

Počet životů 3

 

Možná povolání: Válečník, hraničář, vrah.

 

 

 

 

Vznešený Elf

 

Žene se za vítězstvím i pod hrozbou ztráty přátel v boji. Znalost elfštiny. Vynikající válečníci.

 

Počet životů 3

 

Možná povolání: Válečník, Bojový mág, Hraničář.

 

 

 

 

Lesní Elf

 

Znalost elfštiny. Miluje les. Ochraňuje ho i za cenu vlastního života. Dobrá rasa pro hraničáře. Je rychlý a nebezpečný bojovník v korunách stromů.

 

Počet životů 3

 

Možná povolání: Mág, Hraničář, Vrah.

 

 

 

 

Barbar

 

Rasa vychovávaná bojem. Válkou a utrpením. Nejlepší válečníci. Nevynikají ničím speciálním.

 

Počet životů 3

 

Možná povolání: Válečník, Bojový mág.

 

 

 

 

ArathornianRasa pocházející z pradávných hor oplývající velkou znalostí kouzel. Vynikající mágové. Je to uz zasly narod lidi…

 

Počet životů 3

 

Možná povolání: Vrah, Mág, Bojový mág.

 

 

Doplnění:

 

Pokud bude někdo hrát za př. Barbara válečníka očekává se od něj plnění jeho role, alespoň částečně. Tzn. Válečník nebude postávat opodál když se bude schylovat k boji. A nebude rozhodně vystrašený proti více nepřátelům. Proto bedlivě rozhodujte co si vyberete za rasu i povolání.

 

 

 

 

6. Povolání
Mág:

 

Bude moci užívat jen LZ (lehké zbraně-viz. Tabulka) nebo hůl.

Bude mít pro jednu válku omezenou magenergii na 11.

 

Možné rasy: Lesní elf, Arathornian.

 

Mágova kouzla prvního stupně:

 

1, Oheň.

 

Tzn. Mág na dálku dvou metrů může vyřknout kouzlo ,,Oheň“ což znamená následující: Směr kam se Mág v tu chvíli dívá zachvátí oheň. Nikdo se k Mágovi nesmí po dobu pěti sekund přiblížit více jak na tři metry. Resp. k místu kde Mág čaroval. Oheň nedává žádné zranění, poskytuje Mágovi zadni vrátka.

 

Magenergie: -2

 

2, Spoutání.

 

Tzn. Mág na dálku ne delší jak přibližně tři metry, vyřkne nahlas kouzlo ,,Spoutání.“ A hráč před ním je nucen zastavit a upustit před sebe svou zbraň na zem. Musí setrvat na místě po dobu 30 sekund. Je ale v této pozici nezranitelný!

 

Magenergie: -2

 

3, Bolest.

 

Tzn. Mág na dálku ne delší jak tři metry vyřkne kouzlo ,,Bolest“. To způsobí že hráč který je zasažen automaticky ztrácí jeden život.

 

Magenergie: -4

 

4, Exploze

 

Tzn. Že Mág ne na více jak tři metry vyřkne kouzlo ,,Exploze“a všichni nepřátele v jeho okruhu jsou nuceni položit své zbraně a setrvat na místě po dobu 20 sekund. Postižení hráči jsou však v této pozici nezranitelní.

 

Magenergie: -5

 

Toto jsou Mágova kouzla jeho první hodnosti. Kouzla další hodnosti budou v dodatku pravidel verze 0.2.

 

O Mágovi:

 

Mág se jistě stane velice důležitou součástí každé bitvy. Jeho schopnosti se jistě stanou velice dobře využitelnými v boji proti více útočníkům. A tak doporučujeme mít alespoň jednoho mága v každé družině.

Ještě, ale k Mágovi. Jeho magenergie se na první hodnosti bude rovnat 11. Avšak Mág bude mít možnost doplnit svou magenergii přímo v boji.

A to následujícím způsobem.

Bude muset najít velitele nepřátelské družiny a tomu odevzdat dva své životy. Velitel nepřátelské družiny je povinnen přijmout mága bez jakéhokoliv útoku. To samé platí i o mágovi. Odevzdá tedy dva životy a odejde. Velitel družiny nepřátel mu zajistí volný odchod. Za dva kameny zdraví dostane mág od velitele nepřátelské družiny, pět kamenů magenergie. Mág však musí odejít a deset minut se neúčastnit žádné bitvy. Pak bude teprve rituál obnovení many považován za úspěšný. Za to, že Mág splní vše dle pravidel, nese zodpovědnost velitel jeho družiny. Pod hrozbou snížení hodnosti za podvádění. Ještě pár maličkostí. Mág se nebude moci dotknout vlajky. Může je hledat, ale nesmí se jich dotknout. To by mělo být vše k Mágovi a pokud ne dozvíte se to v doplňkové verzi 0.2.

 Bojový mág

 

 

Bude moci použávat SZ bez vrhacích. Pro jednu válku bude jeho magenergie omezena na 5.

 

Možné rasy:

Vznešený elf, Barbar, Arathornian.

 

Kouzla bojového mága první úrovně.:

 

1, Konec

 

Tzn. B. Mág na dálku až přibližně pěti metrů vyřkne kouzlo ,,Konec“ A zasažený hráč se nesmí po dobu jedné minuty ani hnout. Hráč je však v tomto stavu nezranitelný.

 

Magenergie: -2

 

2, Smrt

 

Tzn. B. Mág na dálku přibližně až pěti metrů vyřkne kouzlo ,,Smrt“ a zasažený je okamžitě mrtev.

 

Magenergie: -3

 

Toto jsou kouzla Bojového mága na první úrovni.

 

K Bojovému Mágovi:

Toto povolání, bude bráno jako všestranný válečník, bez jakýchkoliv schopností, až na dvě kouzla ryze útočného charakteru. Nemají však možnost doplnění magenergie. Ale budou se v boji hodit.

 

 

 

Válečník

 

 

 

Válečníci budou moci používat jakoukoliv zbraň schválenou pravidly.

Nebudou využívat žádnou magenergii, ale vztek.

 

Možné rasy

Člověk, Vznešený elf, Barbar.

 

 

 

Vrah

 

 

Vrazi budou moci pouzivat LZ a vrhací i střelné zbraně. Vrah by měl byt rychlý a mrštný a můze kombinovat zbraně. Všechny kombinace LZ. ( Znamená že může mít v rukou dvě zbraně. )

 

Možné rasy

Vznešený elf, Lesní elf, Člověk, Arathornian.

 

 

 

 

Hraničář

 

 

 

Bude moci používat SZ a střelné zbraně. I vrhací! Miluje les a za každou cenu ho ochraňuje. Dobří stopaři.

 

Možné rasy

Člověk, Lesni elf, Vznešený elf.

 

 

 

 

- Neznamená, že pokud teď nemá nějaké povolání zvláštní schop. už je nebude mít nikdy! Nejspíš je získá na vyšší hodnosti.

 

 

 

 

7. HodnostiTabulka hodností:

 

 

 

Hodnost

Potřebný počet bodů

Bonusy

Voják

-

-

Rytíř

25

+ 2 životy

Zlatý Rytíř

60

+ 2 životy

Stín Války

100

+ 1 život

Válečný Mistr

140

+ 1 život

Sběrač duší

170

+1 život

Bůh Války

250

+2 životy

 

 

Body rozuměj: Počet nepřátelských kamenů, které jsi nasbíral/a a družina, která vyhraje bitvu získává do svých řad 100 b.

 

Doplněk k boji: Bude možno zajímat vězně. A to tak, že před osudným úderem řeknete nahlas zajímám tě, nebo klidně i před bojem. Poté pokud vyhrajete souboj a hráči mohou zbývat životy, tak ale upadá do bezvědomí. Odevzdává Vám svůj meč a vy jste povinni ho dovést do Vaší pevnosti a tam ho dle libosti přivázat nebo střežit. Jeho zbraň musí být v pevnosti také. Klidně na druhém konci aby k ní nemohl, ale musí zde být, Samozřejmě, že vězeň poté co je přiveden do pevnosti a držen může utéct. Nebo jeho druhové se ho můžou pokusit osvobodit.

 

 

 

Pravidla, sepsána a do podoby dána Ilianem.:)